Tugce Tartıcı Tugce Tartıcı

Nasıl Bir Ev Arıyorsunuz? (y)A+(y)E- erek/arak
Social level

Description

Bu derste öğrenciler ev kiralama hakkında bir parçayı okuyup parça hakkında soruları cevaplayacaklar. Okuma parçasından yola çıkarak yeni dil bilgisi yapısı olan (y)A+(y)E- erek/arak zarf fiillerini öğrenip konuşma etkinlikleri ile konuyu pekiştirecekler.

Materials

Abc Istanbul Türkçe Kitabı

Main Aims

  • Ev kiralama-satın alma bağlamı içerisinde (y)A+(y)E- erek/arak zarf fiilileri açıklamak ve pekiştirmek

Subsidiary Aims

  • Ev kiralama- satın alma bağlamı içerisinde ana fikir ve belirli bir bilgiyi bulmak için okuma

Procedure

Giriş (3-5 minutes) • Öğrencilerin konuya ilgisini çekmek

Bu bölümde öğretmen öğrencilere bazı ev çeşitlerini gösterecek ve bunlardan hangilerini daha çok beğendiklerini soracak. Öğrenciler neden hangi evi seçtiğini birkaç kelime ve cümle ile açıklayacak.

Dile maruz kalma (7-8 minutes) • "Nasıl bir ev istiyorsunuz?" okuma parçası üzerinden yeni dil bilgisi yapısını sunmak

Öğrenciler okuma parçasını belirli bir bilgiyi bulmak için okur ve soruları ikili çalışma şeklinde cevaplar. Öğretmen parçayı okurken öğrencilere yardımcı olması için çalışma kağıdında yazılı ek sözlük kutucuğu verir.

Vurgulama (2-3 minutes) • Öğrencilerin dikkatini yeni dil bilgisi kuralına çekmek

Öğrenciler arak/ (y)a eklerinin kullanıldığı cümleleri parçada bulur ve kitaptaki açıklamayı okur.

Açıklama (7-8 minutes) • Hedef dil bilgisi yapısının açıklamak ve okunuşunu öğretmek

Bu bölümde öğrenciler kuralı okuduktan sonra başka örnek üzerinden eklerin anlamını keşfeder ve iki ek arasındaki anlam farkını görürler. Öğrenciler yeni dil bilgisi yapısının nasıl telaffuz edildiğini öğrenir.

Denetimli Alıştırma (7-8 minutes) • Öğrencilerin anlayıp anlamadığını denetlemek ve bir sonraki alıştırma için hazırlamak

Öğrenciler öğrendikleri ekleri kullanarak alıştırma 6,7 ve 8'i yaparlar.

Yarı denetimli alıştırma (3-4 minutes) • Öğrencilerin öğrendiklerini kullanarak üretmelerini sağlamak ve bir sonraki serbest etkinliğe hazırlamak

Alıştırma 9'daki cümleler "arak/ (y)a" ekleri kullanılarak tamamlanacak.

Serbest Alıştırma (7-8 minutes) • Öğrencilere öğrendikleri yeni dil bilgisini kullanmalarına olanak sağlamak

Öğrenciler iki grup halinde "Nasıl sağlığımızı koruyabiliriz?" ve "Nasıl yabancı bir dil öğrenebiliriz?" ifadelerini tartışacaklar ve daha sonra sınıf ile düşüncelerini paylaşacaklar.

Web site designed by: Nikue